JULY     
292

GÁBOR ARION KUDÁSZ, ADAM URBÁN, TAMÁS URBÁN (Hungary)

“Hungarian photography”

 


  MARCH 
291

ANNA KŁOSEK (Poland)

“There was a border”

Anna Kłosek - "Tam była granica"  FEBRUARY
290

MONIKA GAWIŃSKA (Poland)

“Sen od pierwszego wejrzenia”

Monika Gawińska - "Sen od pierwszego wejrzenia"

 


  STYCZEŃ
289

MOUNTAIN REGION

UNION OF POLISH ARTISTS PHOTOGRAPHERS

Yearly Exhibiiton

Okręg Górski Związku Polskich Artystów Fotografików, Doroczna wystawa OG ZPAF