Współistnienie

Darmowe, polsko-czeskie spotkania/warsztaty fotograficzne dla młodzieży powyżej lat 18 i dorosłych.

 

Spotkania dla osób zainteresowanych fotografią (kwiecień i maj 2021).

W ramach serii warsztatów uczestnicy doskonalili swoje umiejętności z obszaru fotografii oraz rozwijali autorski projekt fotograficzny pod okiem profesjonalistów.

Warsztaty miały zróżnicowaną formę:

– wykładów (masterclassów) połączonych z pokazem zdjęć,

– zajęć praktycznych,

– sesji coachingowych i indywidualnych konsultacji z zaproszonymi artystami.

Zrealizowane prace będą pokazane w podsumowującym projekt katalogu.

 

Nabór miał charakter konkursowy. Warsztaty prowadzone były w języku polskim i czeskim (z tłumaczem).

Organizator: Fundacja Centrum Fotografii

Partnerzy: Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Forum Polsko-Czeskie 2021” 

Linki do obejrzenia:

 

PREZENTACJE ARTYSTÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIA Z AUTORAMI:

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIA WARSZTATOWE:

 

 

 

 

 

WERNISAŻ WYSTAWY: