Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Fundacja Centrum Fotografii jest organizacją pożytku publicznego (KRS 000223157)

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają polską fotografię, za wpłaty 1,5% z podatku dochodowego, które przeznaczamy na promocję twórców.

 


      ZASADY PRZEKAZYWANIA     

 

1. podatnik wskazuje Organizację Pożytku Publicznego i kwotę 1,5% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;

2. odpis 1,5% można przekazać tylko jednej organizacji;

3. w składanym zeznaniu podatkowym można podać dodatkowe informacje, które w ocenie podatnika mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1,5% przez organizację pożytku publicznego;

4. organizacja nie może dowiedzieć się, kto przekazał jej 1,5% – dowie się tylko, z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota.

 


      KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1%?     

 

・podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

・podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

・podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

 


      JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?     

 

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5%.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).

3. Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1,5% należnego podatku.

 


      FUNDACJA CENTRUM FOTOGRAFII, KRS 000223157     

 

1. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

2. Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

3. 1,5% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

 

 


      DODATKOWE INFORMACJE     

 

Kampania społeczna “1,5% – nowa forma filantropii indywidualnej” – www.jedenprocent.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości – www.opp.ms.gov.pl (wykaz organizacji pożytku publicznego)

Ministerstwo Finansów – www.mf.gov.pl (formularze podatkowe, adresy urzędów skarbowych)