Scenariusze zajęć

Alchemia fotografii – elementarz obrazu

Pobierz scenariusze zajec/ Dowload lesson scripts

 

ZAGADNIENIA/PROBLEMATYKA

 • budowa obrazu fotograficznego
 • język obrazu fotograficznego
 • fotograficzne środki wyrazu

CZAS

 • 4 godziny lekcyjne

 

Libor Fojtík, Czech Tramps, http://www.liborfojtik.com/en/home/tramp

 

POJĘCIA KLUCZOWE

 • zasady kompozycji obrazu.
 • perspektywa w fotografii 
 • kadr fotograficzny 
 • działanie koloru 
 • relacje przestrzenne obiektów obrazu 
 • treść i forma obrazu fotograficznego 
 • środki wyrazu 
 • analiza obrazu fotograficznego 
 • czytelność przekazu
 • rola fotografii 
 • świadomość kadru

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

 • uczestnik rozpoznaje i nazywa elementy obrazu oraz rodzaje kompozycji
 • uczestnik potrafi twórczo wykorzystywać elementy obrazu
 • uczestnik zna pojęcia punktu widzenia, dystansu i perspektywy oraz potrafi je zastosować w fotografii
 • uczestnik rozumie i potrafi zastosować narzędzia pozwalające przekazywać informacje za pomocą obrazu
 • uczestnik potrafi wskazać błędy w zaprezentowanym obrazie oraz je wyeliminować na etapie tworzenia
 • uczestnik świadomie posługuje się estetyką fotografii i potrafi nazywać rodzaje planów fotograficznych

METODY

 • wykład 
 • analiza i interpretacja obrazów fotograficznych 
 • pogadanka 
 • praca indywidualna 
 • praca w grupie 
 • praca z aparatem fotograficznym

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Zał. 1. Fotografia Henri Cartier-Bressona, Sewilla | 1933, fot. londonstreetphoto.org

Zał. 2. Fotografia Libor Fojtík, 

Zał. 3. Fotografia Janusz Fogler, Śniadanie

Zał. 4. Fotografia Katarzyna Łata, 

Zał. 5. Fotografia Zbigniew Podsiadło, unt. 1

Zał. 6. Cykl fotografii pt. Działkowcy, David Macháč

Zał. 7, 8, 9, 10. Wykład 1,2,3 i Wykład 4 z projektu Współistnienie. Polsko- Czeskie spotkania fotograficzne. 

 

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Forum Polsko-Czeskie 2021”